Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Nationella gemensamma specifikationer inom e-hälsa

Nationella gemensamma specifikationer inom e-hälsa

Föreläsare: Rodabe Alavi

Spår: Informatik/semantik/standards

I slutet av året är E-hälsomyndigheten klar med regeringsuppdraget: Uppdrag att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer, NGS. 

E‑hälsomyndigheten föreslår nationell samordning för att underlätta utveckling och användning av specifikationer inom e‑hälsoområdet. Tankar om hur samordningen kan organiseras och vilka aktörer som bör delta i bedömning och prioritering av vilka specifikationer som kan få status som nationell gemensam e‑hälsospecifikation, presenteras under seminariet.

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Benefits/effects
Management
Innovation/research
Documentation,
Government information

Föreläsare

Profilbild för Rodabe Alavi

Rodabe Alavi Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Rodabe Alavi är programledare för regeringsuppdraget S2019/01521/FS Uppdrag att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer. Hon är medicinsk informatiker och data- och systemvetare med lång erfarenhet av offentlig digitalisering från Regeringskansliet och Socialstyrelsen.