Header image for Vitalis 2021
Profile image for Utblick Danmark

Utblick Danmark Passed

Wednesday November 24, 2021 12:05 - 12:25

Lecturer: Peter Munch Jensen

Track: Mötesplats Egenmonitorering 24 nov

Hur tar man höjd för både lokal och nationell förankring? 

Upplägg och erfarenheter från danskainförandet av egenmonitorering över hela landet.Lecturers