Header image for Vitalis 2021
Profile image for Hinderbanan för digitalisering inom socialtjänsten

Hinderbanan för digitalisering inom socialtjänsten

Lecturers: Agneta Aldor, Ann Granqvist, Sylvia Mårtensson

Track: Äldreomsorg / Socialtjänst

E-hälsomyndigheten har utifrån 13 olika rapporter rörande digitalisering och e-hälsa i kommunerna sammanställt de hinder som beskrivs för att införa olika digitala stöd. Men hur kan vi överbrygga dessa hinder? I föreläsningen berättar vi om de olika hinder som har identifierats och tillsammans med representant från kommun x diskuterar vi hur hinder kan hanteras.

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Kommun
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Agneta Aldor

Agneta Aldor Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Agneta Aldor har under mer än tio år arbetat med utveckling av e-hälsa inom kommuner på såväl lokal, regional som nationell nivå. Vill se nytta med den digitala utvecklingen inom kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård, nytta för individ och medarbetare men också för samhället i stort.

Profile image for Ann Granqvist

Ann Granqvist Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Ann har tidigare arbetat som arbetsterapeut och som affärsområdes ansvarig på ALLEATO inom området välfärdsteknik och digitalisering inom hälso– och vård samt socialtjänst. Ser nyttan av digitala verktyg och vill att nya arbetssätt uppmärksammas och implementeras inom hälso- och vård samt socialtjänst.

Sylvia Mårtensson Lecturer

Projekt och utvecklingsledare
Östersunds kommun

Arbetar med VälTel 2.0 Interreg-projekt. Just nu stort fokus på processer och verktyg för att nå från behov till bredinförande,. Inte endast driva lyckade projekt som sedan dör ut i alla fall. :)