Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Hinderbanan för digitalisering inom socialtjänsten

Hinderbanan för digitalisering inom socialtjänsten

Föreläsare: Agneta Aldor, Ann Granqvist, Sylvia Mårtensson

Spår: Äldreomsorg / Socialtjänst

E-hälsomyndigheten har utifrån 13 olika rapporter rörande digitalisering och e-hälsa i kommunerna sammanställt de hinder som beskrivs för att införa olika digitala stöd. Men hur kan vi överbrygga dessa hinder? I föreläsningen berättar vi om de olika hinder som har identifierats och tillsammans med representant från kommun x diskuterar vi hur hinder kan hanteras.

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Municipality
Follow-up/Report of current status,
Government information

Föreläsare

Profilbild för Agneta Aldor

Agneta Aldor Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Agneta Aldor har under mer än tio år arbetat med utveckling av e-hälsa inom kommuner på såväl lokal, regional som nationell nivå. Vill se nytta med den digitala utvecklingen inom kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård, nytta för individ och medarbetare men också för samhället i stort.

Profilbild för Ann Granqvist

Ann Granqvist Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Ann har tidigare arbetat som arbetsterapeut och som affärsområdes ansvarig på ALLEATO inom området välfärdsteknik och digitalisering inom hälso– och vård samt socialtjänst. Ser nyttan av digitala verktyg och vill att nya arbetssätt uppmärksammas och implementeras inom hälso- och vård samt socialtjänst.

Sylvia Mårtensson Föreläsare

Projekt och utvecklingsledare
Östersunds kommun

Arbetar med VälTel 2.0 Interreg-projekt. Just nu stort fokus på processer och verktyg för att nå från behov till bredinförande,. Inte endast driva lyckade projekt som sedan dör ut i alla fall. :)