Header image for Vitalis 2021
Profile image for Innovationsupphandling i praktiken, möjlighet för bolag och behovsägare

Innovationsupphandling i praktiken, möjlighet för bolag och behovsägare

Lecturer: Magnus Wallengren

Track: Införande

Vi beskriver Innovation Skånes tidigare och nuvarande arbete med innovationsupphandling som verktyg för utveckling och införande. Lärdomar från genomföranden, delaktigheten i Medtech4Healths nationella projekt för kunskapsspridning, men framförallt fokus på vårt aktuella initiativ; en samupphandling av lösningar i ett europeiskt konsortie, koordinerat av Innovation Skåne. Projektets syften och dess möjligheter för bolag presenteras, med utgångspunkt från behovsdriven, verksamhetsnära innovation, men även sammankopplat med dess större, nationella sammanhang.

Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Personcentrering
Innovativ/forskning
Juridik

Lecturers

Profile image for Magnus Wallengren

Magnus Wallengren Lecturer

Innovationsledare, Hälsa
Innovation Skåne

Magnus arbetar som innovationsledare på Innovation Skåne, i gränsytan mellan klinisk behovsägare i hälso- och sjukvården, och näringslivets lösningar. Magnus arbetar med Innovation Skånes testbädd samt koordinerar innovationsprojekt inom regional verksamhetsutveckling och europeiska samarbetsprojekt, med fokus på innovationsupphandling och tvärsektoriella samarbeten.
Magnus är Civilingenjör i teknisk fysik, och har arbetat i 15+ år inom IKT och medtech, med fokus på FoU och offentlig upphandling.