Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Innovationsupphandling i praktiken, möjlighet för bolag och behovsägare

Innovationsupphandling i praktiken, möjlighet för bolag och behovsägare

Föreläsare: Magnus Wallengren

Spår: Införande

Vi beskriver Innovation Skånes tidigare och nuvarande arbete med innovationsupphandling som verktyg för utveckling och införande. Lärdomar från genomföranden, delaktigheten i Medtech4Healths nationella projekt för kunskapsspridning, men framförallt fokus på vårt aktuella initiativ; en samupphandling av lösningar i ett europeiskt konsortie, koordinerat av Innovation Skåne. Projektets syften och dess möjligheter för bolag presenteras, med utgångspunkt från behovsdriven, verksamhetsnära innovation, men även sammankopplat med dess större, nationella sammanhang.

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Patient centration
Innovation/research
Law, Judicial procedures

Föreläsare

Profilbild för Magnus Wallengren

Magnus Wallengren Föreläsare

Innovationsledare, Hälsa
Innovation Skåne

Magnus arbetar som innovationsledare på Innovation Skåne, i gränsytan mellan klinisk behovsägare i hälso- och sjukvården, och näringslivets lösningar. Magnus arbetar med Innovation Skånes testbädd samt koordinerar innovationsprojekt inom regional verksamhetsutveckling och europeiska samarbetsprojekt, med fokus på innovationsupphandling och tvärsektoriella samarbeten.
Magnus är Civilingenjör i teknisk fysik, och har arbetat i 15+ år inom IKT och medtech, med fokus på FoU och offentlig upphandling.