Header image for Vitalis 2021
Profile image for Från reaktivt till proaktivt - panelsamtal

Från reaktivt till proaktivt - panelsamtal Passed

Wednesday May 19, 2021 11:00 - 12:00 1. Live

Moderator: Lars Lindsköld
Panelists: Anders Hjalmarsson Jordanius, Benjamin Draper, Marie Löf, Peter Bergsten, Susanne Leinsköld, Åsa Wallin

Del 1                   kl 11.00-11.30                              

En datadriven hälsokommun med fokus på prevention barnfetma – varför då?

Kan man förebygga diabetes typ 2, hjärt- kärlsjukdomar och 13 typer av cancer? Är det verkligen en faktor 1:6 om vi satsar på prediktion och prevention istället för diagnos och behandling?

-Prevention barnfetma som ett praktiskt case

 

Hur kan man skapa en Datadriven hälsokommun med fokus på prevention barnfetma?

Deltagare:

  • Susanne Leinsköld – stadsdelsdirektör Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
  • Peter Bergsten – professor Uppsala universitet
  • Ebba Carbonnier – portföljansvarig nationellt skalbara lösningar Swelife och leder Prevention barnfetma

 

https://swelife.se/prevention-barnfetma/

 

 

Del 2                   kl 11.30-12.00

Prevention barnfetma som en Grand challenge och ett Hackathon – varför?

  • Två vinnande lag deltar
  • Åsa Wallin - portföljansvarig kompetens och kapital Swelife
  • Anders Hjalmarsson Jordanius – bitr. professor och chef Digital Innovation RISE

 https://swelife.se/hackathon/


Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Lecturers

Profile image for Lars Lindsköld

Lars Lindsköld ModeratorExhibitor

Region Utvecklare
Svensk Förening för medicinsk informatik

Brinner för nyttoskapande med hjälp digitalisering inom vård och omsorg.

Anders Hjalmarsson Jordanius Panelist

Enhetschef
RISE

Anders leder enheten Digital Innovation vid RISE Mobilitet och system. Hans forskning omfattar tillämpad forskning om hur digital innovation organiseras inom företrädesvis transport- och fordonsindustrin. Utöver det har hans forskning även inbegripit studier hur ny teknologi stärker organisationers konkurrenskraft samt den potential ny teknik kan skapa för att forma ett hållbart samhälle. Anders har författat ett 80-tal böcker, artiklar och rapporter.

Profile image for Benjamin Draper

Benjamin Draper Panelist

Co-Founder
Famli Ltd

I am Benjamin Draper, Co-Founder of Famli

Marie Löf Panelist

Profile image for Peter Bergsten

Peter Bergsten Panelist

Professor
Uppsala universitet

Arbetar med prevention och behandling av barnövervikt/barnfetma på cellulär (mekanistisk), individ (patient) och samhällsnivå.

Profile image for Susanne Leinsköld

Susanne Leinsköld Panelist

Stadsdelsdirektör
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i Stockholms stad

Arbetat i Stockholms stad sedan 30 år tillbaka och de senaste åren som stadsdelsdirektör i Stockholms stad i Skärholmen och Rinkeby-Kista. Sedan 2018 har vi rustat oss för att vara digitalt mer mogna som organisation och ser stora möjligheter i att avlasta uppdraget från sådant som kan lösas med teknik men också kan hjälpa organisationen att analysera och hitta bättre tillvägagångssätt i att stötta invånare som behöver service, stöd och omsorg.

Profile image for Åsa Wallin

Åsa Wallin Panelist

Portföljansvarig kompetens och kapital
Swelife

Åsa Wallin har en lång erfarenhet av arbete med innovationer inom hälsoområdet. Hon har en forskningsbakgrund och är disputerad i medicin samt har haft uppdrag inom både privat näringsliv samt akademin. Åsa drivs av att verka för implementering av innovation för bidrag till positiv samhällsförändring. Som portföljansvarig för Kompetens och kapital på Swelife ansvarar hon bland annat för programmets utlysningar och insatser för innovationsprojekt.