Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Från reaktivt till proaktivt - panelsamtal

Från reaktivt till proaktivt - panelsamtal Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 11:00 - 12:00 1. Live

Moderator: Lars Lindsköld
Paneldeltagare: Anders Hjalmarsson Jordanius, Benjamin Draper, Marie Löf, Peter Bergsten, Susanne Leinsköld, Åsa Wallin

Del 1                   kl 11.00-11.30                              

En datadriven hälsokommun med fokus på prevention barnfetma – varför då?

Kan man förebygga diabetes typ 2, hjärt- kärlsjukdomar och 13 typer av cancer? Är det verkligen en faktor 1:6 om vi satsar på prediktion och prevention istället för diagnos och behandling?

-Prevention barnfetma som ett praktiskt case

 

Hur kan man skapa en Datadriven hälsokommun med fokus på prevention barnfetma?

Deltagare:

  • Susanne Leinsköld – stadsdelsdirektör Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
  • Peter Bergsten – professor Uppsala universitet
  • Ebba Carbonnier – portföljansvarig nationellt skalbara lösningar Swelife och leder Prevention barnfetma

 

https://swelife.se/prevention-barnfetma/

 

 

Del 2                   kl 11.30-12.00

Prevention barnfetma som en Grand challenge och ett Hackathon – varför?

  • Två vinnande lag deltar
  • Åsa Wallin - portföljansvarig kompetens och kapital Swelife
  • Anders Hjalmarsson Jordanius – bitr. professor och chef Digital Innovation RISE

 https://swelife.se/hackathon/


Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Profilbild för Lars Lindsköld

Lars Lindsköld ModeratorUtställare

Region Utvecklare
Svensk Förening för medicinsk informatik

Brinner för nyttoskapande med hjälp digitalisering inom vård och omsorg.

Anders Hjalmarsson Jordanius Paneldeltagare

Enhetschef
RISE

Anders leder enheten Digital Innovation vid RISE Mobilitet och system. Hans forskning omfattar tillämpad forskning om hur digital innovation organiseras inom företrädesvis transport- och fordonsindustrin. Utöver det har hans forskning även inbegripit studier hur ny teknologi stärker organisationers konkurrenskraft samt den potential ny teknik kan skapa för att forma ett hållbart samhälle. Anders har författat ett 80-tal böcker, artiklar och rapporter.

Profilbild för Benjamin Draper

Benjamin Draper Paneldeltagare

Co-Founder
Famli Ltd

I am Benjamin Draper, Co-Founder of Famli

Marie Löf Paneldeltagare

Profilbild för Peter Bergsten

Peter Bergsten Paneldeltagare

Professor
Uppsala universitet

Arbetar med prevention och behandling av barnövervikt/barnfetma på cellulär (mekanistisk), individ (patient) och samhällsnivå.

Profilbild för Susanne Leinsköld

Susanne Leinsköld Paneldeltagare

Stadsdelsdirektör
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i Stockholms stad

Arbetat i Stockholms stad sedan 30 år tillbaka och de senaste åren som stadsdelsdirektör i Stockholms stad i Skärholmen och Rinkeby-Kista. Sedan 2018 har vi rustat oss för att vara digitalt mer mogna som organisation och ser stora möjligheter i att avlasta uppdraget från sådant som kan lösas med teknik men också kan hjälpa organisationen att analysera och hitta bättre tillvägagångssätt i att stötta invånare som behöver service, stöd och omsorg.

Profilbild för Åsa Wallin

Åsa Wallin Paneldeltagare

Portföljansvarig kompetens och kapital
Swelife

Åsa Wallin har en lång erfarenhet av arbete med innovationer inom hälsoområdet. Hon har en forskningsbakgrund och är disputerad i medicin samt har haft uppdrag inom både privat näringsliv samt akademin. Åsa drivs av att verka för implementering av innovation för bidrag till positiv samhällsförändring. Som portföljansvarig för Kompetens och kapital på Swelife ansvarar hon bland annat för programmets utlysningar och insatser för innovationsprojekt.