Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT – olika standarder som kan komplettera varandra.

openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT – olika standarder som kan komplettera varandra. Har passerat

Torsdag 20 maj 2021 09:50 - 10:10 3. Live

Föreläsare: Daniel Karlsson, Mikael Nyström

Spår: OpenEHR

openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT är tre standarder som kompletterar varandra och kan användas tillsammans. openEHR används främst för att strukturera hur information fångas och lagras internt i patientjournalsystem, men kan även användas för att överföra information mellan openEHR-baserade patientjournalsystem. HL7 FHIR används för att överföra information mellan olika typer av patientjournalsystem. Snomed CT används för att definiera den lagrade informationens betydelse och göra den mer sök- och sammanställningsbar.

Även om standarderna har sina distinkta områden för att skapa bra patientjournalsystem så finns det även områden där de överlappar och där kan överlappningarna hanteras med beslut om vilka designmönster som ska användas. Alternativet att utesluta någon av standarderna och i stället använda de andra två i så stor utsträckning som möjligt är dock sämre, eftersom två av standarderna inte täcker lika stort område som de tre gör tillsammans.

I den här presentationen ger vi en introduktion till standardernas skillnader och hur de används bra tillsammans.


Språk

Svenska

Ämne

Cutting-edge health and medical technology

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Benefits/effects
Documentation,
Apps
Usability

Föreläsare

Profilbild för Daniel Karlsson

Daniel Karlsson Föreläsare

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen

Hälsoinformatiker, Socialstyrelsen

Profilbild för Mikael Nyström

Mikael Nyström FöreläsareUtställare

Senior informatiker på Cambio Healthcare Systems AB
Svensk Förening för medicinsk informatik

Senior informatiker, Cambio Healthcare Systems AB