Header image for Vitalis 2021
Profile image for Erfarenheter från första kursen om digitala tjänster på Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Erfarenheter från första kursen om digitala tjänster på Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Lecturer: Sofia Ernestam
Presenter: Mini Ruiz

Track: Framtidens omsorg och vård

"E-hälsa och digitala tjänster ur ett personcentrerat perspektiv" är en 5 veckor lång kurs som har getts på Läkarprogrammet, Karolinska Institutet vid två tillfällen. Kursen ges helt digitalt förutom några pass för verksamhetsförlagd undervisning på Akademiskt specialistcentrum; Region Stockholm, där undervisning i chat och videoteknik ges. Etik och juridik belyses, liksom AI, utveckling av digitala tjänster och undervisning om förbättringsarbete. Ett uppskattat kursinslag är en tjänstedesignuppgift som studenterna gör efter intervjuer med patienter och medarbetare. Digitala studiebesök hos flera privat vårdgivare. Under seminariet redogör vi för lärandemål, seminarieinnehåll, examinationsform och kursutvärdering.

Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Utbildning (utbildningsbevis)
Personcentrering
Användbarhet
Etik

Lecturers

Sofia Ernestam Lecturer

Profile image for Mini Ruiz

Mini Ruiz Presenter

MD PhD
Karolinska Institutet

Ansvarig för professionell kompetens på läkarprogrammet.
Examinator på SVK Digitala tjänster på KI.