Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Erfarenheter från första kursen om digitala tjänster på Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Erfarenheter från första kursen om digitala tjänster på Läkarprogrammet Karolinska Institutet

Föreläsare: Sofia Ernestam
Rapportör: Mini Ruiz

Spår: Framtidens omsorg och vård

"E-hälsa och digitala tjänster ur ett personcentrerat perspektiv" är en 5 veckor lång kurs som har getts på Läkarprogrammet, Karolinska Institutet vid två tillfällen. Kursen ges helt digitalt förutom några pass för verksamhetsförlagd undervisning på Akademiskt specialistcentrum; Region Stockholm, där undervisning i chat och videoteknik ges. Etik och juridik belyses, liksom AI, utveckling av digitala tjänster och undervisning om förbättringsarbete. Ett uppskattat kursinslag är en tjänstedesignuppgift som studenterna gör efter intervjuer med patienter och medarbetare. Digitala studiebesök hos flera privat vårdgivare. Under seminariet redogör vi för lärandemål, seminarieinnehåll, examinationsform och kursutvärdering.

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Students
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Education (verification)
Patient centration
Usability
Ethics

Föreläsare

Sofia Ernestam Föreläsare

Profilbild för Mini Ruiz

Mini Ruiz Rapportör

MD PhD
Karolinska Institutet

Ansvarig för professionell kompetens på läkarprogrammet.
Examinator på SVK Digitala tjänster på KI.