Header image for Vitalis 2021
Profile image for Storskalig provtagningsverksamhet för covid

Storskalig provtagningsverksamhet för covid

Lecturer: Alexander Stendahl

Track: Covid19

Februari 2020 stod Sverige utan beredskap för att kunna genomföra storskalig testning av covid-19, och idag har vi en nationellt omfattande provtagningsverksamhet som tar upp emot 200.000 prover per vecka på ett generiskt och likvärdigt sätt.

Detta är historien om resan från att smittan bara var en smitta som inte skulle slå hårt på Sverige, till idag då det är en pandemi som kräver en storskalig verksamhet som i sin tur inte kräver vårdresurser eller kräver vårdens material.
Vi tar er med på en resa och en inblick i hur verksamheten har byggts upp, samarbeten med myndigheter och regioner och vi visar på framgångsfaktorer och vi bjuder även på en hel del misstag och avslutar med insikter och råd till framtidens beslutsfattare.

Detta är även historien och i viss mån förklaringen till varför IT-bolaget InfoSolutions har en central roll i Sveriges strategi för nationens storskaliga testverksamhet av covid-19.

Language

Svenska

Topic

Krisberedskap

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Information/myndighet
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Alexander Stendahl

Alexander Stendahl Lecturer

VD
InfoSolutions Sverige AB

Alexander Stendahl är entreprenören som i sina roller inom IT, på bland annat Danderyds Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset, såg behovet av att kunna skicka information elektroniskt mellan laboratorier och vårdgivare inom hälso- och sjukvården.

Med sin stora passion att förenkla IT i vården byggde han en infrastruktur kring detta och grundade företaget InfoSolutions, som i många år fungerat som navet mellan regioner, privata vårdgivare och några av Sveriges största laboratorier.

Alexander står även bakom företaget Healthcare Payment Solutions, Comachi Connecting Care och FindOut Diagnostics.