Header image for Vitalis 2021
Profile image for Ökad delaktighet i det digitala samhället för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Ökad delaktighet i det digitala samhället för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Lecturer: Kerstin Gatu

Track: Digital tillgänglighet

Begripsam tillsammans med Mora folkhögskola och region Dalarna ska skapa en rådgivningstjänst som ökar möjligheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning (IF) att delta i det digitala samhället. Projektet finansieras av Post- och telestyrelsens och pågår mellan den 1 september 2020–22 februari 2022.

I detta nationella kompetenscentrum kommer vi att kunna erbjuda rådgivning, kompetensutveckling, produktion av lärresurser  med mera för att öka den digitala kompetensen. Ledande experter på området kommer att samverka och bidra till en utveckling i hela landet. Kompetenscentret kommer på detta sätt ge stöd för att av de mest eftersatta grupperna i samhället får ökad tillgång till det digitala samhället.

Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Nytta/effekt
Utbildning (utbildningsbevis)
Välfärdsutveckling
Kommun

Lecturers

Profile image for Kerstin Gatu

Kerstin Gatu Lecturer

Arbetsterapeut och Folkbildare
Begripsam AB

Folkbildare och arbetsterapeut, verksam vid Mora Folkhögskola. Har arbetat med kognitivt stöd inom vuxenhabilitering. De senaste åren projektledare för Riksförbundet FUBs arvfondsfinansierade projekt, Anpassad IT – vägen till digital delaktighet 2014 – 2017 samt DigiJag en digital kognitivt tillgänglig lärmiljö 2018 – 2021. I DigiJag samarbetar vi även med Begripsam AB och Axesslab. Idag arbetar jag som pedagogisk projektledare i DigiJag Center - Nationellt kompetenscenter för deltagande i det digitala samhället.