Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Ökad delaktighet i det digitala samhället för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Ökad delaktighet i det digitala samhället för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Föreläsare: Kerstin Gatu

Spår: Digital tillgänglighet

Begripsam tillsammans med Mora folkhögskola och region Dalarna ska skapa en rådgivningstjänst som ökar möjligheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning (IF) att delta i det digitala samhället. Projektet finansieras av Post- och telestyrelsens och pågår mellan den 1 september 2020–22 februari 2022.

I detta nationella kompetenscentrum kommer vi att kunna erbjuda rådgivning, kompetensutveckling, produktion av lärresurser  med mera för att öka den digitala kompetensen. Ledande experter på området kommer att samverka och bidra till en utveckling i hela landet. Kompetenscentret kommer på detta sätt ge stöd för att av de mest eftersatta grupperna i samhället får ökad tillgång till det digitala samhället.

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Education (verification)
Welfare development,
Municipality

Föreläsare

Profilbild för Kerstin Gatu

Kerstin Gatu Föreläsare

Arbetsterapeut och Folkbildare
Begripsam AB

Folkbildare och arbetsterapeut, verksam vid Mora Folkhögskola. Har arbetat med kognitivt stöd inom vuxenhabilitering. De senaste åren projektledare för Riksförbundet FUBs arvfondsfinansierade projekt, Anpassad IT – vägen till digital delaktighet 2014 – 2017 samt DigiJag en digital kognitivt tillgänglig lärmiljö 2018 – 2021. I DigiJag samarbetar vi även med Begripsam AB och Axesslab. Idag arbetar jag som pedagogisk projektledare i DigiJag Center - Nationellt kompetenscenter för deltagande i det digitala samhället.