Header image for Vitalis 2021
Profile image for Vägen till en digifysisk rehabilitering

Vägen till en digifysisk rehabilitering

Lecturers: Anders Sandström, Julia Ström, Ulrika Bokén

Track: Rehabilitering

Vägen till en digifysisk rehabilitering

För att nå upp till deviser som ”Digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs” och ”Rätt patient får rätt vård i rätt tid” pågår ett långsiktigt arbete inom rehabiliteringen i Kalmar Län. Ökat fokus på digitalisering och riktade resurser har fått oss ur startblocken och gett oss ett tydligare mål och steg för steg kommer vi närmare en digifysisk rehabilitering.


Hör hur en rad olika små förändringar och stora projekt hänger ihop och hur de tillsammans ska ge en mer nära, flexibel och personcentrerad rehabilitering. Ni får en snabb inblick i hur vi arbetat bland annat med länsgemensam triagering, att ge patienten möjlighet attsjälv boka sitt nybesök, knuffa patienten till att utföra fler moment själv såsom av- och ombokningar via e-tjänsterna, att erbjuda olika sätt att träffa sin vårdgivare och att ge stöd och behandling via 1177.se via exempelvis patientskolor.


Vi kommer dela med oss av framgångsfaktorer och hinder, svårigheter och vinster, framsteg och bakslag och vad vi planerar i framtiden. Förhoppningsvis kan vi ge er inspiration till att börja er resa mot en digifysisk rehabilitering.Language

Svenska

Topic

Rehabilitering och habilitering

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Lecturers

Anders Sandström Lecturer

Verksamhetsutvecklare
Region Kalmar län

Verksamhetsutvecklare Region Kalmar

Profile image for Julia Ström

Julia Ström Lecturer

Verksamhetsutvecklare
Region Kalmar Län

Verksamhetsutvecklare Region Kalmar

Ulrika Bokén Lecturer

Verksamhetsutvecklare
Region Kalmar

Verksamhetsutvecklare Region Kalmar