Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Vägen till en digifysisk rehabilitering

Vägen till en digifysisk rehabilitering

Föreläsare: Anders Sandström, Julia Ström, Ulrika Bokén

Spår: Rehabilitering

Vägen till en digifysisk rehabilitering

För att nå upp till deviser som ”Digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs” och ”Rätt patient får rätt vård i rätt tid” pågår ett långsiktigt arbete inom rehabiliteringen i Kalmar Län. Ökat fokus på digitalisering och riktade resurser har fått oss ur startblocken och gett oss ett tydligare mål och steg för steg kommer vi närmare en digifysisk rehabilitering.


Hör hur en rad olika små förändringar och stora projekt hänger ihop och hur de tillsammans ska ge en mer nära, flexibel och personcentrerad rehabilitering. Ni får en snabb inblick i hur vi arbetat bland annat med länsgemensam triagering, att ge patienten möjlighet attsjälv boka sitt nybesök, knuffa patienten till att utföra fler moment själv såsom av- och ombokningar via e-tjänsterna, att erbjuda olika sätt att träffa sin vårdgivare och att ge stöd och behandling via 1177.se via exempelvis patientskolor.


Vi kommer dela med oss av framgångsfaktorer och hinder, svårigheter och vinster, framsteg och bakslag och vad vi planerar i framtiden. Förhoppningsvis kan vi ge er inspiration till att börja er resa mot en digifysisk rehabilitering.Språk

Svenska

Ämne

Rehabilitation and habilitation

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Anders Sandström Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Region Kalmar län

Verksamhetsutvecklare Region Kalmar

Profilbild för Julia Ström

Julia Ström Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Region Kalmar Län

Verksamhetsutvecklare Region Kalmar

Ulrika Bokén Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Region Kalmar

Verksamhetsutvecklare Region Kalmar