Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Rättslig reglering av individcentrerad lagring av hälso- och vårddata

Rättslig reglering av individcentrerad lagring av hälso- och vårddata

Föreläsare: Allan Gustafsson

Spår: Regelverk/juridik

Ett grundläggande syfte med GDPR är att stärka individens rättigheter i förhållande till den information som gäller honom eller henne. Men den tankemodell som dataskyddsförordningen utgår från, och som den söker reglera, är att det är institutionella aktörer som lagrar och/eller på annat sätt ytterligare behandlar information om individen. Denna motsättning mellan ambition och ansats till trots öppnar förordningen, genom ett antal centrala artiklar upp för individcentrerade lagring av data.

Men även om dataskyddsförordningen skapar de nödvändiga juridiska förutsättningar för individcentrerad informationslagring bör den kompletteras med en individcentrerad motsvarighet till personuppgiftslagen. Utgångspunkten i sådan lagstiftning måste vara att individen har full förfoganderätt över sina personuppgifter – såvida inte annat anges i annan lag eller förordning. Lagen måste vara generell, teknikneutral och reglera institutionella aktörers och individers rättigheter såväl som skyldigheter.  

På föreläsningen redovisas mer i detalj hur en sådan lagstiftning bör utformas och implementeras i en integritetssäker lagringsplattform för att skapa förutsättningar för sömlös informationshantering i vården och för den medicinska forskningen.

Språk

Svenska

Ämne

Cybersecurity, Information Security, Privacy

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Patient centration
Innovation/research
Law, Judicial procedures
Information security

Föreläsare

Profilbild för Allan Gustafsson

Allan Gustafsson Föreläsare

VD
Mapsec

Disputerad nationalekonom från Stanford, USA. Arbetat mycket internationellt. Sen 20 år konsult för svensk offentlig sektor, framförallt Regeringskansliet. Efterhand alltmer fokuserad på hälso- och sjukvård, bl.a.lett långtidsutredning och om hälso- och sjukvård i SLL. Medgrundare av Origoprogrammet.