Header image for Vitalis 2021
Profile image for Scandinavian Phystec AB

Scandinavian Phystec AB

Lecturer: Ingela Sjölin

Track: HealthTech Award

Phystec utvecklar ett digitalt hjälpmedel, ’Träningstavlan’, som förbättrar rehabilitering av patienter som genomgått kirurgi eller medicinskt ingrepp. Träningstavlan, som bygger på visualisering och tydligt mål av den ordinerade träningen, gör patienten delaktig i sin egen vård. Därmed bidrar den till ökad rörlighet, snabbare återhämtning och kortare vårdtid.


Language

Svenska

Topic

Rehabilitering och habilitering

Objective of lecture

Övrigt

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Test/validering
Appar

Lecturers

Profile image for Ingela Sjölin

Ingela Sjölin Lecturer

CEO
Scandinavian Phystec AB

Ingela är Fysioterapeut och jobbar på Hjärtmottagningen på SUS i Malmö. Hon är också grundare av Träningstavlan, ett rehabiliteringshjälpmedel som bygger på en metod för att strukturera och tydliggöra fysioterapeutens ordination till patienten efter operation eller medicinskt ingrepp.