Header image for Vitalis 2021
Profile image for Därför satsar vi på egenmonitorering

Därför satsar vi på egenmonitorering

Lecturers: Anna Granevärn, Annette Boije

Track: Egenmonitorering

Vi lever allt längre vilket innebär att vi blir flera som behöver tillgång till hälso- sjukvård.  Region Jämtland Härjedalen är Europas mest glesbefolkade region vilket ställer stora krav på att hitta nya lösningar för att kunna möta de växande behoven av tillgång till vård.


2018 startade Region Jämtland Härjedalen ett projekt för att testa möjligheten för hjärtsviktspatienter att med hjälp av egenvård i hemmet kunna monitorera och behandla sitt hälsotillstånd.

- Det är härligt nu när jag slipper fara in till sjukstugan varje vecka när något är fel, säger Maggie Abrahamsson ,71 år, egenvårdspatient, Hammarstrand

Maggie Abramhamsson är en av de 500 hjärtsviktspatienter i Ragunda, Jämtland som har fått bättre hälsa och ökad trygghet med hjälp av egenvård i hemmet.


Language

Svenska

Topic

Vård på distans

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt

Lecturers

Anna Granevärn Lecturer

Primärvårdschef
Region Jämtland Härjedalen

Annette Boije Lecturer

Region Jämtland Härjedalen