Header image for Vitalis 2021
Profile image for Socialstyrelsens utbildning om ICF och KVÅ i kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsens utbildning om ICF och KVÅ i kommunal hälso- och sjukvård

Lecturers: Ingrid Claesson, Kajsa Voigt

Track: Äldreomsorg / Socialtjänst

Klassifikationerna "Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa" (ICF) och "Klassifikation av vårdåtgärder" (KVÅ) används av den kommunala hälso- och sjukvården vid dokumentation i patientjournalen. 

Att använda en gemensam informationsstruktur med hjälp av klassifikationer i sina digitala verksamhetssystem bidrar till ett effektivare arbetssätt och en ökad patientsäkerhet. Strukturerad information med enhetliga begrepp som vi tolkar på samma sätt gör det lättare att följa upp, analysera, jämföra och anpassa sin verksamhet. Klassifikationerna kan också användas i det systematiska kvalitetsarbetet.

För att utbilda kommunerna om möjligheten att i sin egen verksamhet dra nytta av en gemensam informationsstruktur har Socialstyrelsen tagit fram en webbutbildning specifikt utformad för den kommunala hälso- och sjukvården. Utbildningen riktar sig till såväl legitimerad sjukvårdspersonal som till chefer, systemansvariga och upphandlare av verksamhetssystem. Utbildningen återfinns i Socialstyrelsens utbildningsportal.
Language

Svenska

Topic

Kommunal eHälsa

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Nytta/effekt
Kommun
Dokumentation
Patientsäkerhet

Lecturers

Profile image for Ingrid Claesson

Ingrid Claesson Lecturer

Utredare, Leg. fysioterapeut, PhD
Socialstyrelsen

Profile image for Kajsa Voigt

Kajsa Voigt Lecturer

Utredare
Socialstyrelsen

Jag jobbar som utredare och webbpedagog med att göra webbutbildningar.