Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Socialstyrelsens utbildning om ICF och KVÅ i kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsens utbildning om ICF och KVÅ i kommunal hälso- och sjukvård

Föreläsare: Ingrid Claesson, Kajsa Voigt

Spår: Äldreomsorg / Socialtjänst

Klassifikationerna "Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa" (ICF) och "Klassifikation av vårdåtgärder" (KVÅ) används av den kommunala hälso- och sjukvården vid dokumentation i patientjournalen. 

Att använda en gemensam informationsstruktur med hjälp av klassifikationer i sina digitala verksamhetssystem bidrar till ett effektivare arbetssätt och en ökad patientsäkerhet. Strukturerad information med enhetliga begrepp som vi tolkar på samma sätt gör det lättare att följa upp, analysera, jämföra och anpassa sin verksamhet. Klassifikationerna kan också användas i det systematiska kvalitetsarbetet.

För att utbilda kommunerna om möjligheten att i sin egen verksamhet dra nytta av en gemensam informationsstruktur har Socialstyrelsen tagit fram en webbutbildning specifikt utformad för den kommunala hälso- och sjukvården. Utbildningen riktar sig till såväl legitimerad sjukvårdspersonal som till chefer, systemansvariga och upphandlare av verksamhetssystem. Utbildningen återfinns i Socialstyrelsens utbildningsportal.
Språk

Svenska

Ämne

Municipality eHealth

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Benefits/effects
Municipality
Documentation,
Patient safety

Föreläsare

Profilbild för Ingrid Claesson

Ingrid Claesson Föreläsare

Utredare, Leg. fysioterapeut, PhD
Socialstyrelsen

Profilbild för Kajsa Voigt

Kajsa Voigt Föreläsare

Utredare
Socialstyrelsen

Jag jobbar som utredare och webbpedagog med att göra webbutbildningar.