Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Integrerad diagnostik - Digitaliseringens betydelse för precisionsmedicin ur ett patientperspektiv

Integrerad diagnostik - Digitaliseringens betydelse för precisionsmedicin ur ett patientperspektiv Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 16:00 - 17:00 2. Live

Moderator: Anette Falkenroth
Paneldeltagare: Anna Lefevre Skjöldebrand, Lars Hammarström, Margareta Haag, Maria Montefusco, Marie Morell, Mathias Ekman

En datadriven vård – där vården anpassas efter individens behov – blir alltmer realiserbar i dagens datasamhälle. En bred bas av kunskap och data skapar bästa förutsättningar för optimerade diagnosticerings- och behandlingsmetoder och skapar förutsättningar för att skräddarsy lösningar för enskilda individer. Men hur når vi målet att en läkare som ska ställa en diagnos har tillgång till så mycket relevant data som möjligt, inklusive patientgenererade data? Hur kan vi länka data så den kan användas för skräddarsydda behandlingar, optimerade för patienten? 

I dagens svenska vård och omsorg är insamlandet av denna data distribuerad över olika discipliner och system som beskriver patientens tillstånd och egenskaper – från olika perspektiv, på olika nivåer, från mikro till makro. Det kan handla om olika diagnostiska teknologier och metoder, såsom bred genetisk profilering, omiker (proteomik, transkriptomik, metabolomik, mikrobiomik etc), digitala markörer, patologi, pathomics , imaging, radiomics, labresultat, etc. Sammanslagna kan dessa data ge en helhetsbild av individens utgångsläge, hela vägen från molekylär nivå, via individnivå, till omgivnings- och livsstilsfaktorer. 

Denna helhetsbild blir avgörande för framgångsrikt införande av precisionsmedicin. Idag befinner sig dock olika nödvändiga medicinska och kliniska discipliner mer eller mindre i silos i vården samtidigt som behovet av en integration av data från dessa discipliner ökar. Arbetet med integrationen av dessa data ser olika ut i olika regionerna, vilket riskerar skapa en ojämlikhet i förmågan att ställa korrekta diagnoser över landet. Regionerna ska själva avgöra hur de ska organisera sig inför införande av precisionsmedicin, men för en jämlik vård måste mindre regioner hjälpas upp på banan. Vi behöver även samsyn vad gäller tolkningar av lagar och sprida goda exempel på hur vården kan organiseras på bästa sätt.

I panelen har vi representanter från myndigheter, företag, branschorganisation, regioner och, allra viktigast, för patienter, som ska diskutera potentialen och utmaningarna med en integrerad diagnostik.


Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Researchers
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Information security

Föreläsare

Anette Falkenroth Moderator

Director of Healthcare Transformation
Knowit Health

”Hälso- och sjukvårdsbroiler” med drygt 35 år i branschen och ca 20 år i olika chefsroller. Tycker att ledarskap och ständig utveckling är det viktigaste verktyget för en fortsatt god sjukvård i framtiden.

Profilbild för Anna Lefevre Skjöldebrand

Anna Lefevre Skjöldebrand Paneldeltagare

Vd
Swedish Medtech

Anna Lefevre Skjöldebrand är vd för Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik, som samlar drygt 200 medlemsföretag.

Profilbild för Lars Hammarström

Lars Hammarström Paneldeltagare

Avdelningschef, Hälsa
Vinnova

Lars Hammarström är chef för avdelning Hälsa på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Lars har hållit en rad befattningar som forskare, projektledare och chef inom den forskande läkemedelsindustrin och biotechsektorn. Han har även varit aktiv som forskare inom kemisk biologi vid Karolinska Institutet och forskningsinfrastrukturspecialist vid KTH. Innan han började som del av Verksledningen på Vinnova ansvarade Lars för strategisk samverkan vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab), Sveriges nationella center for molekylära biovetenskaper.

Profilbild för Margareta Haag

Margareta Haag Paneldeltagare

Ordförande
Nätverket mot cancer

Ordförande för Nätverket mot cancer sedan 2918,en paraplyorganisation för cancerprofilerade patientföreningar med c:a 30 000 individuella medlemmar i medlemsorganisationerna. Ordförande i .
Svenska Ödemförbundet. (SÖF), en medlemsorganisation i NMC. Ledamot i Regeringens patientråd, i GPCC:s personråd och i TLV:s Insynsråd.

Profilbild för Maria Montefusco

Maria Montefusco Paneldeltagare

Ordförande
Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Leder Riksförbundet Sällsynta diagnoser med 16000 medlemmar som representerar mer än 150 olika sällsynta hälsotillstånd. Även styrelseledamot i Rare diseases Europe - EURORDIS.

Profilbild för Marie Morell

Marie Morell Paneldeltagare

Ordförande sjukvårdsdelegationen SKR/Oppositionsråd M
SKR/Region Östergötland

Oppositionsråd för Moderaterna i Region Östergötland och ordförande i sjukvårdsdelegationen i SKR. Är även ledamot i regerings samverkansgrupp för Life Science och styrgruppen för Vision E-hälsa 2025. Ledamot i styrelsen för East Sweden MedTech.

Profilbild för Mathias Ekman

Mathias Ekman Paneldeltagare

Director Health and Life Science
Microsoft

Mathias Ekman är Director Industry Solutions inom Microsoft Western Europe. Där är han ansvarig för att hjälpa Microsofts partners att nå ut med sina lösningar utanför sina befintliga marknader. Mathias hjälper även partners och kunder att förstå vad som krävs för att lyckas med digital transformation inom hälso- och sjukvård.

Innan sin tid på Microsoft har Mathias haft ledande roller på svenska IT-konsultbolag. Mathias har även doktorerat i kvantfysik och avancerad beräkningsfysik. Mathias sitter med i American Chamber of Commerce Life Science Working Committee sedan november 2018.