Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Prosjekt-Pasient-Data. En database for kvalitetsforbedring, fagutvikling og forskning.

Prosjekt-Pasient-Data. En database for kvalitetsforbedring, fagutvikling og forskning.

Föreläsare: Bror Just Andersen, Monika Fundingsrud

Spår: Digital psykologi

Plattformen:


• Automatiserer og rasjonaliserer innsamling og uthenting av relevante data i én database 

• Forenkler analyse og rapportering av mål og utfall

• Muliggjør effektive og raske justeringer i tråd med evidensbasert praksis

• Dekker inn målsetninger knyttet til brukermedvirkning, personvern og pasientsikkerhet


Formålet er;


• Systematisk digital samling av alle behandlings-relaterte pasientdata

• Øke brukermedvirkning i klinisk praksis, faglig utvikling og forskning

• Styrke pasientens eget engasjement i utredning og behandling

• Etablere bredt datagrunnlag for å evaluere prosess og resultatet av det kliniske arbeidet


Metode


Vi har etablert plattformen slik at opplysninger om helsepersonell og pasienter automatisk vil hentes gjennom oppslag i foretak og folkeregister. Pasient og behandler kan følge forløp og utvikling gjennom automatisk overførte rapporter. For forskning samler vi aggregerte data i en database som automatisk sorterer på pasient, type kartlegging, behandling, avdeling og seksjon. På den måten kan vi også hente ut sammenliknende data for fagutvikling og styring. I løpet av 2021 vil vi ha en gradvis overgang til en digitalisert base med kunnskapsbaserte kartlegginger med oversikt over; utfallmål, pasientbasert vurdering av behandlingsmetoder, endring i funksjonsnivå og livskvalitet.Konklusjon/resultat


Vi etablerer en bredspektret database som vil inneholde pasientrelatert informasjon knyttet til både diagnose, behandlingsutfall, funksjon og livskvalitet. Når plattformen i løpet av 2021 er fullskala etablert  fra klinikknær forskning til en forskningsnær klinikk.

Språk

Svenska

Ämne

Mental health

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Technicians/IT/Developers
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Innovation/research
Patient safety

Föreläsare

Profilbild för Bror Just Andersen

Bror Just Andersen Föreläsare

Spesialrådgiver I Prosjektleder PPD/Ev FACT
Vestre Viken HF

Project manager / Special Adviser, Division of Mental Health and Addiction, Vestre Viken HT. PhD i Psychology and Cand Polit in Education. Project manager for; Project Patient Data - digitization of test and feedback systems and research evaluation of our FACT-teams. Beside own research I have responsibility for ensuring quality, professional development and research within mental health and addiction.

Profilbild för Monika Fundingsrud

Monika Fundingsrud Föreläsare

Spesialrådgiver IKT
Vestre Viken HF

Konst. Avdelingssjef Klinikkstab Utvikling, Spesialrådgiver-IKT og Prosjektleder for Innføringen av CheckWare i Klinikk Psykisk helse og rus.