Header image for Vitalis 2021
Profile image for På väg mot en europeisk hälsounion – vad innebär det för e-hälsa?

På väg mot en europeisk hälsounion – vad innebär det för e-hälsa?

Lecturer: Annemieke Ålenius

Track: EU

EU kraftsamlar för en digital tidsålder. I början på 2020 fastställdes en digital strategi för EU. I denna strategi ingår en strategi för användning av data samt en vitbok för AI. I Kommissionens dokument från november 2020 föreslås att mer data behöver göras tillgängligt för forskning och som underlag för politiska beslut, att olika europeiska institutioner som ECDC och EMA ska ges större uppdrag vad gäller insamling och analys av data. För allt detta krävs stora satsning på interoperabilitet samt skapandet av strukturer för informationsutbytet. I detta föredrag berättar Sveriges representanter i EU:s eHealth Network om såväl det pågående som planerade arbetet samt Sveriges roll i detta.  

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)

Keyword

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Annemieke Ålenius

Annemieke Ålenius Lecturer

Avdelningschef
E-hälsomyndigheten