Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Förbättrad information om läkemedelsbrist

Förbättrad information om läkemedelsbrist

Föreläsare: Pia Carlstedt

Spår: Teknik

Läkemedelsverket har genomfört en rad förbättringar som underlättar möjligheterna till bättre informationsgivning kring restanmälda läkemedel. Projektledaren Pia Carlstedt berättar om vilka förändringar som är genomförda och vilka som planeras framöver samt övergripande om arbetet med restsituationer och läkemedelsbrist.

På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket sett över och vidareutvecklat myndighetens informationssystem för restanmälningar och bristsituationer. Utöver genomförda förbättringar har myndigheten föreslagit åtgärder för att ytterligare förbättra och effektivisera informationsflödet i läkemedelsförsörjningskedjan. 

Enkel åtkomst till information om vilka läkemedel som inte är tillgängliga just nu, är av stor vikt både för läkare i förskrivningsögonblicket, och för patient och apotekspersonal när recept ska expedieras. Under det senaste året har Läkemedelsverket därför arbetat med att höja kvalitén på informationen via Läkemedelsverkets webbplats. Nu uppdateras exempelvis information om utbytbara alternativ till det restanmälda läkemedlet automatiskt varje dag.

Dessutom tillhandahålls informationen mer strukturerat som öppna data. Detta möjliggör att informationen på ett effektivare sätt kan användas i andra aktörers informationssystem. Det medför även förbättrade möjligheter till analys och statistik kring restsituationer.

Läkemedelsverket fortsätter arbetet med att förbättra informationen runt restsituationer och läkemedelsbrist och att verka för att företagen i god tid rapporterar restsituationer för sina läkemedel. 

 

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Government information

Föreläsare

Pia Carlstedt Föreläsare

Utredare
Läkemedelsverket