Header image for Vitalis 2021
Profile image for Presentation av Region Skånes informatikramverk

Presentation av Region Skånes informatikramverk

Lecturers: Helen Broberg, Robert Sandell, Torsten Lundmark

Track: Teknik

Region Skåne har tagit fram ett informatikramverk med syfte att standardisera vår informationsarkitektur för att skapa samsyn, sammanhang och förståelse för informatikerns språk, metoder och produkter bland alla aktörer och intressenter.  I arbetet ingår att: Etablera begrepp, Anpassa arbetssätt till VIA-metoden och Arkitekturgemenskapens arkitekturramverk, samt standardisera vilka modeller och övriga produkter som ska användas. Informatikramverket ska harmoniseras med Region Skånes övergripande arkitekturramverket och möjliggöra en informationsarkitektur som kan utvecklas gemensamt, stegvis och till den detaljeringsgrad som är nödvändig för att adressera de utmaningar som intressenterna har. Här presenteras arbetet, resultatet och gjorda erfarenheter. 

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Helen Broberg

Helen Broberg LecturerExhibitor

Informatikarkitekt
Svensk Förening för medicinsk informatik

Helen Broberg arbetar som informatikarkitekt på Digitalisering IT och MT förvaltningen i Region Skåne. Inom Region Skåne arbetar Helen med arkitekturstyrning och arkitekturledning samt i SDV-programmet (Skånes digitala vårdsystem).

Sedan mitten av 90-talet har Helen varit aktiv deltagare i standardiseringen inom TK334 Hälsoinformatik på nationell (SIS), europeisk (CEN) och internationell (ISO) nivå. Hon är och har varit deltagare i utveckling av och i revideringen av flera hälsoinformatiska standarder.

Profile image for Robert Sandell

Robert Sandell Lecturer

Chefsarkitekt
Region Skåne

Chefsarkitekt Region Skåne

Torsten Lundmark Lecturer

Informatiker
Region Skåne

Informatiker Region Skåne