Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Presentation av Region Skånes informatikramverk

Presentation av Region Skånes informatikramverk

Föreläsare: Helen Broberg, Robert Sandell, Torsten Lundmark

Spår: Teknik

Region Skåne har tagit fram ett informatikramverk med syfte att standardisera vår informationsarkitektur för att skapa samsyn, sammanhang och förståelse för informatikerns språk, metoder och produkter bland alla aktörer och intressenter.  I arbetet ingår att: Etablera begrepp, Anpassa arbetssätt till VIA-metoden och Arkitekturgemenskapens arkitekturramverk, samt standardisera vilka modeller och övriga produkter som ska användas. Informatikramverket ska harmoniseras med Region Skånes övergripande arkitekturramverket och möjliggöra en informationsarkitektur som kan utvecklas gemensamt, stegvis och till den detaljeringsgrad som är nödvändig för att adressera de utmaningar som intressenterna har. Här presenteras arbetet, resultatet och gjorda erfarenheter. 

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Usability

Föreläsare

Profilbild för Helen Broberg

Helen Broberg FöreläsareUtställare

Informatikarkitekt
Svensk Förening för medicinsk informatik

Helen Broberg arbetar som informatikarkitekt på Digitalisering IT och MT förvaltningen i Region Skåne. Inom Region Skåne arbetar Helen med arkitekturstyrning och arkitekturledning samt i SDV-programmet (Skånes digitala vårdsystem).

Sedan mitten av 90-talet har Helen varit aktiv deltagare i standardiseringen inom TK334 Hälsoinformatik på nationell (SIS), europeisk (CEN) och internationell (ISO) nivå. Hon är och har varit deltagare i utveckling av och i revideringen av flera hälsoinformatiska standarder.

Profilbild för Robert Sandell

Robert Sandell Föreläsare

Chefsarkitekt
Region Skåne

Chefsarkitekt Region Skåne

Torsten Lundmark Föreläsare

Informatiker
Region Skåne

Informatiker Region Skåne