Header image for Vitalis 2021
Profile image for Kunskapsstyrning + digitalisering = sant - hur säkrar vi ett lyckligt äktenskap?

Kunskapsstyrning + digitalisering = sant - hur säkrar vi ett lyckligt äktenskap? Passed

Tuesday May 18, 2021 15:00 - 16:00 2. Live

Moderator: Anette Falkenroth
Panelists: Anna Lefevre Skjöldebrand, Emma Spak, Karl Landergren, Maja Fjaestad, Mats Bojestig, Niklas Tiedje

Track: Nu kommer vårdförloppen – med eller utan digitala verktyg?

Vi hör nästan dagligen nyheter kring vårdens två stora utvecklingsområden, tyvärr alldeles för sällan i samma samtal. Hur säkrar vi att den framtida utvecklingen går hand i hand?

Language

Svenska

Topic

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Lecturers

Anette Falkenroth Moderator

Director of Healthcare Transformation
Knowit Health

”Hälso- och sjukvårdsbroiler” med drygt 35 år i branschen och ca 20 år i olika chefsroller. Tycker att ledarskap och ständig utveckling är det viktigaste verktyget för en fortsatt god sjukvård i framtiden.

Profile image for Anna Lefevre Skjöldebrand

Anna Lefevre Skjöldebrand Panelist

Vd
Swedish Medtech

Anna Lefevre Skjöldebrand är vd för Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik, som samlar drygt 200 medlemsföretag.

Profile image for Emma Spak

Emma Spak Panelist

SKR

Karl Landergren Panelist

Hälso och sjukvårdsrådgivare
Region Kalmar län

Regionövergripande hälso- och sjukvårdsrådgivare i region Kalmar län. Ansvar för regionens del i samverkan i den Sydöstra sjukvårdsregionen samt övergripande kunskapsstyrning.

Profile image for Maja Fjaestad

Maja Fjaestad Panelist

Socialdepartementet

Maja Fjaestad är statssekreterare åt socialminister Lena Hallengren. Hon är också docent från KTH och civilingenjör i teknisk fysik.

Ansvarsområden
• Hälso- och sjukvård
• Folkhälsa
• Äldrefrågor
• E-hälsa
• Forskningssamordning inom hälso- och sjukvård

Mats Bojestig Panelist

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Jönköpings län

Ordförande för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso-och sjukvård, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län

Profile image for Niklas Tiedje

Niklas Tiedje Panelist

Patientföreträdare
Mag- tarmföreningen i göteborgsområdet

Niklas Tiedje är patientföreträdare i båda de nationella arbetsgrupperna som arbetar med framtagning av vårdförlopp och vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom på nationell nivå. Han är också "patientinnovatör" och skriver en guidebok i patientdriven innovation samt sitter med i "funktionsgrupp digital hälsa" på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.