Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Kunskapsstyrning + digitalisering = sant - hur säkrar vi ett lyckligt äktenskap?

Kunskapsstyrning + digitalisering = sant - hur säkrar vi ett lyckligt äktenskap? Har passerat

Tisdag 18 maj 2021 15:00 - 16:00 2. Live

Moderator: Anette Falkenroth
Paneldeltagare: Anna Lefevre Skjöldebrand, Emma Spak, Karl Landergren, Maja Fjaestad, Mats Bojestig, Niklas Tiedje

Spår: Nu kommer vårdförloppen – med eller utan digitala verktyg?

Vi hör nästan dagligen nyheter kring vårdens två stora utvecklingsområden, tyvärr alldeles för sällan i samma samtal. Hur säkrar vi att den framtida utvecklingen går hand i hand?

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Anette Falkenroth Moderator

Director of Healthcare Transformation
Knowit Health

”Hälso- och sjukvårdsbroiler” med drygt 35 år i branschen och ca 20 år i olika chefsroller. Tycker att ledarskap och ständig utveckling är det viktigaste verktyget för en fortsatt god sjukvård i framtiden.

Profilbild för Anna Lefevre Skjöldebrand

Anna Lefevre Skjöldebrand Paneldeltagare

Vd
Swedish Medtech

Anna Lefevre Skjöldebrand är vd för Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik, som samlar drygt 200 medlemsföretag.

Profilbild för Emma Spak

Emma Spak Paneldeltagare

SKR

Karl Landergren Paneldeltagare

Hälso och sjukvårdsrådgivare
Region Kalmar län

Regionövergripande hälso- och sjukvårdsrådgivare i region Kalmar län. Ansvar för regionens del i samverkan i den Sydöstra sjukvårdsregionen samt övergripande kunskapsstyrning.

Profilbild för Maja Fjaestad

Maja Fjaestad Paneldeltagare

Socialdepartementet

Maja Fjaestad är statssekreterare åt socialminister Lena Hallengren. Hon är också docent från KTH och civilingenjör i teknisk fysik.

Ansvarsområden
• Hälso- och sjukvård
• Folkhälsa
• Äldrefrågor
• E-hälsa
• Forskningssamordning inom hälso- och sjukvård

Mats Bojestig Paneldeltagare

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Jönköpings län

Ordförande för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso-och sjukvård, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län

Profilbild för Niklas Tiedje

Niklas Tiedje Paneldeltagare

Patientföreträdare
Mag- tarmföreningen i göteborgsområdet

Niklas Tiedje är patientföreträdare i båda de nationella arbetsgrupperna som arbetar med framtagning av vårdförlopp och vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom på nationell nivå. Han är också "patientinnovatör" och skriver en guidebok i patientdriven innovation samt sitter med i "funktionsgrupp digital hälsa" på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.