Header image for Vitalis 2021
Profile image for Rapportering av misstänkta biverkningar av läkemedel direkt från journalsystemet

Rapportering av misstänkta biverkningar av läkemedel direkt från journalsystemet

Lecturer: Ebba Hallberg

Track: Teknik

Rapportering av misstänkta biverkningar är viktig för att vi ska kunna öka kunskapen om de läkemedel som används. Det är sjukvårdens huvudmän som ansvarar för att organisera verksamheten så att sjukvårdspersonal får rätt förutsättningar för att rapportera, och därmed också bidra till säkrare läkemedelsanvändning.


För att underlätta rapporteringen har Läkemedelsverket i januari 2021 tagit fram e-tjänsten Nationell rapportering av misstänkta biverkningar av läkemedel (NMBL). E-tjänsten möjliggör för Läkemedelsverket att ta emot rapporter direkt från journaldatasystem. NMBL ger därmed möjlighet för vården att rapportera direkt från sina egna system. Det innebär att viss information kan hämtas automatiskt från journalsystemen, det minskar risken för felaktigheter och gör att rapporteringen går snabbare.


Language

Svenska

Topic

Teknik

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare

Keyword

Nytta/effekt
Informationssäkerhet
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Ebba Hallberg

Ebba Hallberg Lecturer