Header image for Vitalis 2021
Profile image for Egenmonitorering - personcentrerad vård på riktigt!

Egenmonitorering - personcentrerad vård på riktigt!

Lecturer: Christer Rosenberg

Track: Egenmonitorering

Föreläsningen presenterar den senaste forskningen inom området RPM,  olika guidelines/medicinska riktlinjer från internationella sammanslutningar som t.e.x. European Society of Cardiology, där Sverige är en part, och med vilka utgångspunkter allt fler länder i världen på nationell nivå rekommenderar distans-/hem-/ egenmonitorering som del i hälso- och sjukvårdssystemet.  Denna föreläsning är en fortsättning på föreläsningen på Vitalis år 2020 "Ge multisjuka äldre och de med allvarlig kronisk sjukdom makten över sin egen hälsa - konsekvenser för individ, organisation och samhällsekonomin" som beskrev vad systematiska översikter och randomiserade studier säger som händer med indiid, organisation oh samhälle om patienten ges makten över sin egen hälsa med hjälp av distans-/hem-/ egenmonitorering utifrån sina förutsättningar. Denna föreläsning presentera den senaste utvecklingen nationellt och internationellt, samt evidens från de senaste aktuella systematiska översikterna och randomiserade studierna.

Language

Svenska

Topic

Vård på distans

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Forskare (även studerande)
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Kommun
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet
Användbarhet

Lecturers