Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Egenmonitorering - personcentrerad vård på riktigt!

Egenmonitorering - personcentrerad vård på riktigt!

Föreläsare: Christer Rosenberg

Spår: Egenmonitorering

Föreläsningen presenterar den senaste forskningen inom området RPM,  olika guidelines/medicinska riktlinjer från internationella sammanslutningar som t.e.x. European Society of Cardiology, där Sverige är en part, och med vilka utgångspunkter allt fler länder i världen på nationell nivå rekommenderar distans-/hem-/ egenmonitorering som del i hälso- och sjukvårdssystemet.  Denna föreläsning är en fortsättning på föreläsningen på Vitalis år 2020 "Ge multisjuka äldre och de med allvarlig kronisk sjukdom makten över sin egen hälsa - konsekvenser för individ, organisation och samhällsekonomin" som beskrev vad systematiska översikter och randomiserade studier säger som händer med indiid, organisation oh samhälle om patienten ges makten över sin egen hälsa med hjälp av distans-/hem-/ egenmonitorering utifrån sina förutsättningar. Denna föreläsning presentera den senaste utvecklingen nationellt och internationellt, samt evidens från de senaste aktuella systematiska översikterna och randomiserade studierna.

Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Municipality
Follow-up/Report of current status,
Patient safety
Usability

Föreläsare

Profilbild för Christer Rosenberg

Christer Rosenberg Föreläsare