Header image for Vitalis 2021
Profile image for Nyttokalkyl för egenmonitorering

Nyttokalkyl för egenmonitorering Passed

Wednesday November 24, 2021 11:25 - 11:40

Lecturers: Amanda Sundberg, Helene Bjerstedt

Track: Mötesplats Egenmonitorering 24 nov


Lecturers

Profile image for Amanda Sundberg

Amanda Sundberg Lecturer

Omvärlds- och marknadsanalytiker
Inera

Amanda arbetar på Inera med Ineras modell för nyttokalkyler. Amanda har en bakgrund som statsvetare och hälsoekonom och har arbetat många år på Inera med digitalisering i svensk välfärd.

Helene Bjerstedt Lecturer

Hälso- och sjukvårdsstrateg
Region Blekinge

Hälso- och sjukvårdsstrateg och projektledare för egenmonitorering i Region Blekinge.