Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Vad är nästa steg? Forskarna blickar framåt #DigitalaVårdmöten

Vad är nästa steg? Forskarna blickar framåt #DigitalaVårdmöten Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 15:25 - 15:50 3. Live

Moderator: Isabella Scandurra
Paneldeltagare: Björn Ekman, Gunnar Klein, Nasim Farrokhnia

Spår: Nationella forskarnätverket för digital vård

Att leva som vi lär - digitalt om digitala vårdmöten!

Att antalet digitala vårdtjänster har ökat starkt under de senaste åren och inte minst under Coronapandemin är ju ingen nyhet, men dagens representanter från Svenska forskarnätverket visar här på resultat från olika studier som pågår landet runt och visst finns det en hel del intressanta fynd!

Svenska forskarnätverket för digital vård avslutar sin session med en panel med titeln: Vad är nästa steg? Forskarna blickar framåt #DigitalaVårdmöten

Här försöker vi utifrån olika perspektiv knyta ihop säcken av kunskap från sessionens alla föredrag, och framförallt sia om framtiden för (forskning kring) Digitala vårdmöten. 

- Hur ska digital vård bli en kostnadseffektiv och ändamålsenlig del av svensk vård? Vilken forskning behövs för att stärka evidensen och säkra "den goda vården"?


Panelen består av:

Nasim Farrokhnia är Sverigechef på Mindler (psykologapp) och har lång erfarenhet som forskningschef på KRY. Hon är även forskande läkare, anknuten till Karolinska institutet/SÖS. Här i panelen har hon fokus på medicinsk kvalitet.

Gunnar Klein deltar i panelen i egenskap av läkare/vårdpersonal, eftersom han arbetar deltid som "nätläkare", dvs möter patienter på distans inom allmänpraktiken/primärvården. Han är även professor i Hälsoinformatik vid Örebro Universitet.

Björn Ekman är forskare vid Lunds universitet vid institutionen för kliniska vetenskaper, i Malmö (IKVM). Här i panelen har han systemperspektivet vad gäller samhällsnytta i stort.  

Isabella Scandurra modererar panelen. I egenskap av patient med kronisk cancerdiagnos har hon även patientens perspektiv i paneldiskussionen. Hon forskar i hälsoinformatik vid Örebro universitet.


Läs mer om forskarnätverket på http://digitalcareresearch.se


Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Management
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Apps
Patient safety
Information security
Usability

Föreläsare

Profilbild för Isabella Scandurra

Isabella Scandurra Moderator

Forskare i hälsoinformatik
Örebro Universitet

Isabella Scandurra, modererar panelen. I egenskap av patient med kronisk cancerdiagnos har hon även patientens perspektiv i paneldiskussionen.

Björn Ekman Paneldeltagare

Lunds universitet

Björn Ekman är forskare vid Lunds universitet vid institutionen Socialmedicin och global hälsa. Här i panelen har han perspektivet kring samhällsnytta.

Profilbild för Gunnar Klein

Gunnar Klein Paneldeltagare

Professor, leg läkare
Örebro universitet

Deltar i panelen i egenskap av läkare som arbetar deltid som "nätläkare", dvs möter patienter på distans inom allmänpraktiken. Professor i Hälsoinformatik vid Örebro Universitet.

Nasim Farrokhnia Paneldeltagare

eHälsoläkarföreningen

Nasim Farrokhnia är Sverigchef på Mindler (psykologapp) och har lång erfarenhet som FoU ansvarig på KRY. Hon är även forskande läkare, anknuten till Karolinska institutet/SÖS. Här i panelen har hon ledarskapsperspektivet.