Björn Ekman Föreläsare

Lunds universitet

Föreläsare för

Vad är de ekonomiska implikationerna av digitala vårdmöten?

Onsdag 15:10 - 15:25 3. Live

Forskare vid Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet

Paneldeltagare för

Vad är nästa steg? Forskarna blickar framåt #DigitalaVårdmöten

Onsdag 15:25 - 15:50 3. Live

Björn Ekman är forskare vid Lunds universitet vid institutionen Socialmedicin och global hälsa. Här i panelen har han perspektivet kring samhällsnytta.