Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Digitalisera vårdförloppet för prostatacancer - en nödvändighet vid införande av nationellt screeningprogram?

Digitalisera vårdförloppet för prostatacancer - en nödvändighet vid införande av nationellt screeningprogram? Har passerat

Tisdag 18 maj 2021 15:20 - 15:40 1. Live

Föreläsare: Fredrik Gustafsson, Oskar Strand

Spår: Nu kommer vårdförloppen – med eller utan digitala verktyg?

Prostatacancer är den vanligaste cancertypen med omkring 10 000 män drabbade per år. Införandet av PSA-tester har lett till att fler fall upptäcks och fler män får bättre utfall i jämförelse med tidigare. En screening med PSA-analys för män mellan 50 och 70 år kan leda till minskad dödlighet, men eftersom rutinen har varit att genomföra biopsi trots att ultraljud och palpation inte tyder på cancer leder det till överdiagnosticering. Överbehandling av biopsi innebär en onödig infektionsrisk och orsakar obehag för patienten.

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer ändras till att rekommendera MR-diagnostik och riktad biopsi för patienter med förhöjt PSA. Detta leder till att färre män kommer genomgå biopsier och antalet infektioner orsakade av biopsin kommer därav minska. Det finns även studier som visar att införande av MR-diagnostik inte enkom kommer patienten till godo utan också har potential att spara resurser för sjukvården.

Ett införande av screeningsprogram för prostatacancer skulle kunna leda till en ökad sannolikhet att upptäcka allvarlig cancer hos patienter i ett tidigare skede. Samtidigt ställer det ökade krav på vården i form av uppbyggnad av kompetens och investering i resurser. Hur kan digitalisering i vårdförloppet minska pressen på vården vid införande av screeningprogram?

Språk

Svenska

Ämne

Precision Medicine

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Healthcare professionals

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Fredrik Gustafsson

Fredrik Gustafsson FöreläsareUtställare

Country Manager, Digital Health
Siemens Healthineers

Fredrik Gustafsson, Country Manager, Digital Health
Siemens Healthineers.
Prata med mig om hur vi på Siemens kan effektivisera vårdförlopp och förbättra patientupplevelsen med smart teknologi. På tisdag 18 maj 11:30 - 12:00 håller jag tillsammans med Oskar Strand, Digital Solution Lead ett föredrag om att digitalisera och effektivisera vårdförloppet för prostatacancer.
Missa inte det!

Profilbild för Oskar Strand

Oskar Strand FöreläsareUtställare

Solution Lead AI
Siemens Healthineers

Oskar Strand är Solution Lead för Siemens Healthineers i Norden och Baltikum. Tisdag 18 maj 2021 11:30 - 12:00 håller Oskar tillsammans med Fredrik Gustafsson, Chef för Digital Hälsa, Sverige, på Siemens Healthineers ett föredrag om att digitalisera och effektivisera vårdförloppet för prostatacancer. Missa inte det!