Header image for Vitalis 2021
Profile image for Gamification och Motivational Design som sammanbindande länk i vårdkedjan och mellan olika vårdnivåer.

Gamification och Motivational Design som sammanbindande länk i vårdkedjan och mellan olika vårdnivåer.

Lecturers: Ingela Roxenby, Kristine Hagelsteen, Martin Bråkenhielm, Petter Brink, Philip Nevhage, Ulrika Sandén

Track: Nära vård

Med över 20 års erfarenhet av att arbeta framgångsrikt med att förändra och förstärka beteenden inom olika verksamheter och branscher tittar vi på hur Gamification och Motivational Design kan vara en sammanbindande länk i vårdkedjan och mellan olika vårdnivåer.
Vi kommer genom tydliga exempel från erfarenheter och resultat inom försäljning, förändringsprocesser och skolan titta på hur detta kan nyttjas och fungera i hälso- och sjukvården. Trots de vitt skilda områdena finns det en tydlig nämnare.

Deltagarna får följa med på en resa där grundaren Martin Bråkenhielm berättar om stegen från Sverige till IT-centrats mecka i Silicon Valley och hur Gamification och Motivational Design är förankrat i vetenskap, samt ge aktuella exempel från hälso- och sjukvården. 

En välinformerad vårdgivare, patient och anhöriga leder till bättre hälsa.

Genom att analysera användarens behov och förstå deras personliga sätt att lära sig anpassas inlärningsresan. Genom att nyttja användarens känsla och engagemang uppnås bättre kunskap, vilket är en av nycklarna till ett ökat välmående. 

Tillsammans ger vi er en inblick i kraften av Gamification och Motivational Design med konkreta exempel på hur ni kan ta ett första steg.

Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Utbildning (utbildningsbevis)
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Kommun
Innovativ/forskning
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Ingela Roxenby

Ingela Roxenby Lecturer

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan i Lomma kommun
Lomma kommun

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan i Lomma Kommun.
Arbetar passionerat och på ett nytänkande sätt på flera plan för att främja barn- och elevhälsan.

Profile image for Kristine Hagelsteen

Kristine Hagelsteen Lecturer

Överläkare, MD PhD, Studierektor Barn- & ungdomskirurgi
Skånes Universitetssjukhus, Lund

Överläkare, MD PhD, Studierektor Barn- & ungdomskirurgi VO Barnkirurgi och Neonatalvård, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Sverige

Arbetar som överläkare inom högspecialiserad barnkirurgi och har en doktorsgrad i kirurgisk utbildning. Pågående forskningsprojekt inom patientsäkerhet och kirurgi med fokus på specialistläkarutbildning.

Profile image for Martin Bråkenhielm

Martin Bråkenhielm Lecturer

CEO & Founder
Lifesify AB

Över 20 års erfarenhet av entreprenörskap och att driva företag med förmågan att se klart i komplexa projekt så om produktutveckling i allt från en lokal till en global arena. Ansvarat för framtagandet av den erkända och prisbelönta spelifierad lärplattform som Lifesify bygger på och huvudansvarig för framtagandet av koncept och arbetssätt inom Motivational Design. Tillsammans med data från, och framstående personer inom, forskningsområdena lärande, psykologi, produktdesign, beteendevetenskap, spel och spelifiering har vi samlat årtionden av erfarenhet och kompetens i plattformen som ökar användarens motivation och kunskap samt förändrar och amplifierar beteendemönster. Motivational Design är nyckeln till att få dessa att samspela effektivt.

Profile image for Petter Brink

Petter Brink Lecturer

Head of Design and Engagement
Lifesify AB

Design and Engagement, Lifesify™

Har över 20 års erfarenhet inom reklambranschen och start-ups. Med internationell erfarenhet som en hands-on strategisk designer. Har Petter genom åren utvecklat ett multidisciplinärt skill-set för att förbättra affärsmetoder och bygga starkare varumärken. Med fokus på att ta fram övergripande paketeringar, strategier, produktutveckling och UX & Design där fokus är på att leverera den absolut bästa upplevelsen för användaren.

Arbetat med marknadsföring på en lokal & global nivå med varumärken som Volvo, Chalmers, SAS, Burger King, Sveriges Radio, Telia, Blocket, Arla Köket, Coop Bank, Boxer, Milka, Frölunda Indians, Ubisoft, Scania, Stena Line, SONY Mobile, Mini, Polestar, Forza Football för att nämna några.

Medlem i Handelsakademin ledningsgrupp sedan 2014 och sitter för närvarande i ledningsgruppen för Frontend och Backend developer-utbildningarna.

Profile image for Philip Nevhage

Philip Nevhage Lecturer

Ansvarig Alzheimer Sverige
Alzheimer Sverige

Ansvarig för Alzheimer Sverige som är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation som grundades 1986 för att ge råd och stöd till personer med Alzheimers sjukdom, och andra kognitiva sjukdomar, samt deras närstående. Vi vill underlätta och skapa bra förutsättningar för att alla med kognitiva sjukdomar ska kunna fortsätta leva sitt vanliga liv så länge det är möjligt.

Profile image for Ulrika Sandén

Ulrika Sandén Lecturer

Master Social Work, PhD student Innovation engineering
Lunds Universitet

Ulrika Sandén är socialarbetare och doktorand i innovationsteknik vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet. Hon är en stark förespråkare för patientinkluderande genom kunskap och samarbete. Hon har en kandidatexamen (1999) och master (2014) i socialt arbete och en licentiatexamen i innovationsteknik (2018) från Lunds universitet.