Header image for Vitalis 2021
Profile image for Mognadsgrad AI inom offentlig sektor

Mognadsgrad AI inom offentlig sektor

Lecturer: Alexander Rosén

Track: Framtidens omsorg och vård

EY har tillsammans med Microsoft under året genomfört en studie kopplat till mognadsnivå avseende användningen av AI hos offentlig sektor i 12 deltagande länder, varav Sverige är ett. Totalt har över 200 organisationer inom offentlig förvaltning, hälso-och sjukvård samt transportsektorn varit del av studien, Bland de svenska deltagande återfinns organisationer såsom VGR, Karolinska Universitetssjukhuset, Vinnova mfl. 


Mer information rörande studien återfinns här: Den artificiella intelligensens roll i offentlig sektor | EY Sverige 


samt rapporten i sin helhet här: Artificiell intelligens i den offentliga sektorn: Sverige (microsoft.com)

Language

Svenska

Topic

Välfärdsteknik

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal

Keyword

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Innovativ/forskning
Patientsäkerhet
Användbarhet
Etik

Lecturers

Profile image for Alexander Rosén

Alexander Rosén Lecturer

Senior Manager
EY

Alexander Rosén arbetar som Senior Manager på EY Technology Consulting.