Header image for Vitalis 2021

E-tjänsten FamiljehemSverige och säkra videomöten

Lecturers: Henrik Tunér, Karin Lindström, Sofie Johansson

Track: Äldreomsorg / Socialtjänst

FamiljehemSverige är en användarvänlig tjänst där de som är intresserade av att bli familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj kan öka kunskapen om vad respektive uppdrag innebär samt fylla i intresseanmälan till anslutna kommuner. FamiljehemSverige syftar till att underlätta för kommuner att göra en initial bedömning av en sökandes lämplighet för uppdragen. Tjänsten erbjuder en möjlighet att använda sig av säkra videomöten samt att skicka krypterad information. Detta möjliggör att tjänsten kan användas för att upprätta samordnad individuell plan, SIP.  

Language

Svenska

Topic

Socialtjänst

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Kommun
Informationssäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet

Lecturers

Henrik Tunér Lecturer

Handläggare
Sveriges Kommuner och Regioner

Projektledare

Karin Lindström Lecturer

Handläggare
Sveriges Kommuner och Regioner

Projektledare inom området psykisk hälsa med fokus på insatser för barns och ungas bästa.

Sofie Johansson Lecturer

Handläggare
Sveriges Kommuner och Regioner

Projektledare inom området psykisk hälsa, tjänsten FamiljehemSverige.