Huvudbild för Vitalis 2021

E-tjänsten FamiljehemSverige och säkra videomöten

Föreläsare: Henrik Tunér, Karin Lindström, Sofie Johansson

Spår: Äldreomsorg / Socialtjänst

FamiljehemSverige är en användarvänlig tjänst där de som är intresserade av att bli familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj kan öka kunskapen om vad respektive uppdrag innebär samt fylla i intresseanmälan till anslutna kommuner. FamiljehemSverige syftar till att underlätta för kommuner att göra en initial bedömning av en sökandes lämplighet för uppdragen. Tjänsten erbjuder en möjlighet att använda sig av säkra videomöten samt att skicka krypterad information. Detta möjliggör att tjänsten kan användas för att upprätta samordnad individuell plan, SIP.  

Språk

Svenska

Ämne

Social services

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Welfare development,
Patient centration
Municipality
Information security
Government information
Usability

Föreläsare

Henrik Tunér Föreläsare

Handläggare
Sveriges Kommuner och Regioner

Projektledare

Karin Lindström Föreläsare

Handläggare
Sveriges Kommuner och Regioner

Projektledare inom området psykisk hälsa med fokus på insatser för barns och ungas bästa.

Sofie Johansson Föreläsare

Handläggare
Sveriges Kommuner och Regioner

Projektledare inom området psykisk hälsa, tjänsten FamiljehemSverige.