Header image for Vitalis 2021
Profile image for eHälsa ur ett dövblindperspektiv

eHälsa ur ett dövblindperspektiv

Lecturers: Karin Jönsson, Klas Nelfelt

Track: Digital tillgänglighet

Att ha en kombinerad nedsättning av både syn och hörsel innebär en stor begränsning i tillgången till både information och kommunikation. Det begränsar också möjligheten till överblick, vilket innebär att man behöver kompensera med inlärning, minne och tid.

Om tjänster inom e-hälsa utformas på rätt sätt kan de innebära ett friskare, bättre och enklare liv även för personer med dövblindhet. Tjänsterna blir troligen på samma gång bättre och enklare även för personer som har perfekt syn och hörsel.


Klas Nelfelt, som själv har dövblindhet, kommer att berätta utifrån egna erfarenheter om behov och problem, och också berätta om både positiva och negativa erfarenheter från e-hälsa.

Karin Jönsson, som har lång erfarenhet av att anpassa och utbilda personer med dövblindhet så att de kan hantera olika tekniska lösningar, kommer att fylla på med både fallgropar och möjligheter inom eHälsa.

Gemensamt ska de försöka ge förslag på vad ska man tänka på när man skapar och/eller upphandlar eHälsa - och varför?

Language

Svenska

Topic

Invånare/Patientbehov

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Karin Jönsson

Karin Jönsson Lecturer

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Karin har arbetat med datoranpassningar och datorutbildningar för personer med synnedsättningar/blindhet med och utan ytterligare funktionsnedsättningar sedan 1980-talet. De senaste åren har mycket av arbetet varit med personer med dövblindhet och hon samordnar också expertstödet inom teknik och hjälpmedel inom Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Profile image for Klas Nelfelt

Klas Nelfelt Lecturer

Förbundet Sveriges Dövblinda

Klas är vice ordförande i Förbundet Sveriges Dövblindas förbundsstyrelse och arbetar idag på förbundskansliet bland annat med frågor som rör tillgänglighet, teknik och hjälpmedel. Han har själv dövblindhet och kommer att berätta utifrån egna och andras erfarenheter av digitala lösningar, på gott och ont.