Header image for Vitalis 2021
Profile image for Psykologisk behandling via videosamtal

Psykologisk behandling via videosamtal

Lecturer: Johan Edbacken

Track: Digital psykologi

Efter en flerårig successiv ökning blev 2020 året då många verksamheter gick över till digitala besök. Hur påverkas psykologisk behandling av övergången till videosamtal och vilka frågor behöver vi ställa oss för att säkerställa bibehållen kvalitet? Under föreläsningen presenteras kunskapsläget, råd för att skapa kontakt och främja ett bra samtal samt exempel på nya situationer som kan uppstå. Innehållet bygger både på forskning samt egna och andras kliniska erfarenheter.
Language

Svenska

Topic

Vård på distans

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Lecturers

Profile image for Johan Edbacken

Johan Edbacken Lecturer

Leg. Psykolog
Psykologpartners

Johan Edbacken är legitimerad psykolog och arbetar som chef på Psykologpartners med fokus på Digital Psykologi. Han har över tio års erfarenhet av olika former av digitalt psykologarbete och har särskilt intresserat sig för kunskapsspridning avseende videosamtal i vården. Johan är även redaktör för en kommande antologi om digital psykologi med planerad utgivning hösten 2021.