Header image for Vitalis 2021
Profile image for Motion by emotion - Joyvest

Motion by emotion - Joyvest

Lecturer: Isak Unfors

Joyvest stimulerar fysisk aktivitet för människor med exempelvis en demenssjukdom. Joyvest är användarvänligt, lustfyllt och använder den universella musikens kraft för att väcka känslor och lusten till rörelse.

Likt en trygg kram hängs Joyvest över axlarna och två rörelsesensorer fästes exempelvis i ärmarna. När användaren är i rörelse spelas personligt utvald musik, men det gäller att hålla igång för annars slutar musiken att spela.

Language

English

Topic

Välfärdsteknik

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Välfärdsutveckling
Innovativ/forskning
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Isak Unfors

Isak Unfors Lecturer

Entreprenör
Joyvest

Jag driver utvecklingsbolaget Joyvest och har varit med och ta fram en innovation som stimulerar människor med omsorgsbehov till mer rörelse. Alltför många människor sitter på tok för mycket still. Det här vill jag vara med och ändra på.

Jag är också initiativtagare till #omsorgsrörelsen, ett upprop för äldreomsorgen. Jag vill se att vi flyttar framtida utvecklingssteg till nutid.