Header image for Vitalis 2021
Profile image for Bryt utanförskapet för personer med hörselnedsättning med tillgänglig telefoni och tillgängliga digitala möten

Bryt utanförskapet för personer med hörselnedsättning med tillgänglig telefoni och tillgängliga digitala möten

Lecturer: Fredrik Forsberg

Track: Digital tillgänglighet

Personer med hörselnedsättning har idag sämre möjligheter till vård, samhällsservice, arbete och socialt utbyte på grund av att distanskommunikation inte är anpassad för dem. Det är en icke försumbar grupp med tanke på att 2 miljoner svenskar har någon form av hörselnedsättning och att ca 10% av dessa har behov av kommunikationshjälpmedel utöver hörapparater. Gruppen ökar i takt med att antalet äldre blir fler. I många år har dock utveckling drivits inom området e-kommunikation och hjälpmedel för hörselskadade, döva och dövblinda. Utvecklingen har kommit så långt att lösningarna som finns på helt vanlig telefoni nu är bra för alla. Det har också tagits fram standarder, direktiv och policys som kan vara till stöd för de som vill kvalitetssäkra sin kommunikation med avseende på delaktighet och nåbarhet. Exempel på sådana är kommande tillgänglighetsdirektiv 2025, webbtillgänglighetsdirektivet, Totalkonversation och vanlig telefoni. På denna föreläsning går vi igenom dessa. Tillgänglig telefoni kan appliceras som en tillägg till befintliga telefonisystem och på sätt uppfylla både dagens och kommande lagkrav utan ändringar i egen teknik eller arbetssätt. De vanligaste typerna av apparna för kommunikation talar idag inte med varandra. Genom att följa standarder, direktiv och policys kan vi få en infrastruktur som funkar överallt och för alla. En slags teknisk Lingua franca.
Language

Svenska

Topic

Digitala hjälpmedel

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Kommun
Innovativ/forskning
Appar
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Fredrik Forsberg

Fredrik Forsberg Lecturer

VD
Lidol AB

Fredrik är VD och affärsutvecklare på Lidol. Fredrik har lång erfarenhet av tillgänglig kommunikation och hur den kan implementeras i olika verksamheter. Andra kompetensområden är Systematisk välfärdsinnovation