Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Flykten till framtiden - Att arbeta som läkare hos en digital vårdgivare

Flykten till framtiden - Att arbeta som läkare hos en digital vårdgivare Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 13:25 - 13:40 3. Live

Föreläsare: Maria Hägglund, Nadia Davoody

Spår: Nationella forskarnätverket för digital vård

Att leva som vi lär - digitalt om digitala vårdmöten!

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Idag har Sverige en rad olika former av kontakter mellan patienter (och anhöriga) och vårdpersonal (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog etc.) via en digital kanal/plattform. Vi finner digitala vårdmöten både hos specialister, i öppenvård och inom primärvården. 


Förutom direkta videomöten i realtid, som kanske fått störst uppmärksamhet, omfattas också andra former av kommunikation med t.ex. strukturerade frågeformulär, ibland förstärkt med AI-teknik, samt chat-funktioner. 


Att antalet digitala vårdtjänster har ökat starkt under de senaste åren och inte minst under Coronapandemin är ju ingen nyhet, men dagens representanter från Svenska forskarnätverket visar här på resultat från olika studier som pågår landet runt och visst finns det en hel del intressanta fynd!

Sessionens sammanställning presenteras idag digitalt, med möjlighet till interaktion över skärmen - vi vill ju gärna leva som vi lär! 


Se mer om det svenska forskarnätverket för digital vård på http://digitalcareresearch.se


Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Profilbild för Maria Hägglund

Maria Hägglund FöreläsareUtställare

Docent i hälsoinformatik
Svensk Förening för medicinsk informatik

Maria Hägglund är docent i hälsoinformatik och lektor i implementeringsforskning vid Uppsala universitet & Akademiska sjukhuset. Under 2019/2020 var hon Keane OpenNotes Scholar samt Visiting Lecturer on Medicine vid Harvard Medical School. Som medlem i DOME konsortiumet har hon utforskat effekterna av patienters tillgång till sin journal. Idag leder hon flera större forskningsprojekt. Maria undervisar en hel del och utnämndes 2020 till excellent lärare vid Uppsala universitet.

Profilbild för Nadia Davoody

Nadia Davoody Föreläsare

forskare, tf lektor
Karolinska Institutet, LIME

Nadia Davoody är biträdande lektor vid Centrum för Hälsoinformatik, KI, och har disputerat vid samma institution. Nadia är för närvarande programdirektör för det globala masterprogrammet i hälsoinformatik och kursledare för två av kurserna i programmet.