Profilbild för Nadia Davoody

Nadia Davoody Föreläsare

forskare, tf lektor
Karolinska Institutet, LIME

Föreläsare för

Flykten till framtiden - Att arbeta som läkare hos en digital vårdgivare

Onsdag 13:25 - 13:40 3. Live

Nadia Davoody är biträdande lektor vid Centrum för Hälsoinformatik, KI, och har disputerat vid samma institution. Nadia är för närvarande programdirektör för det globala masterprogrammet i hälsoinformatik och kursledare för två av kurserna i programmet.