Header image for Vitalis 2021
Profile image for Informationsarkitekturens begrepp

Informationsarkitekturens begrepp

Lecturers: Helen Broberg, Torsten Lundmark

Track: Teknik

Alla vet att det är viktigt att vara överens om begreppen för att kunna förstå och mena samma sak. Inom informationsarkitekturen är många begrepp inte entydiga. Vad är en informationsmodell? Är det alltid ett klassdiagram i UML? Vad är en logisk datamodell, är det samma sak som en informationsmodell? Region Skåne har varit drivande i ett samarbete med några regioner och kommuner, med att ta fram begreppsmodeller för begrepp, information och data för att definiera de vanligaste begreppen inom informationsarkitektur och hur de relaterar till varandra. Modellerna kommer att presenteras med möjlighet för frågor.  

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande

Keyword

Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning

Lecturers

Profile image for Helen Broberg

Helen Broberg LecturerExhibitor

Informatikarkitekt
Svensk Förening för medicinsk informatik

Informatikarkitekt Region Skåne

Torsten Lundmark Lecturer

Informatiker
Region Skåne

Informatiker Region Skåne