Header image for Vitalis 2021
Profile image for Vitalis Studio

Vitalis Studio Passed

Wednesday May 19, 2021 16:40 - 17:00 1. Live

Lecturers: Daniel Forslund, Maria Sterner
Moderator: Johan Wester

Language

Svenska

Lecturers

Profile image for Daniel Forslund

Daniel Forslund Lecturer

Ordförande Innovations och utvecklingsutskottet
Region Stockholm

Biträdande Regionråd för Liberalerna i Region Stockholm med ansvar för bl.a. innovation, digitalisering, eHälsa, informationssäkerhet, hälsodata, Life Science och vårdexport. Liberalernas gruppledare i Regionstyrelsen, ordförande för Innovations- och utvecklingsutskottet samt vice ordförande i Forskningsberedningen. Daniel är även ordförande för SKR:s Beredning för digitalisering samt styrelseledamot i Inera AB, KI Innovations och i stiftelserna Vetenskapsstaden (Stockholms Science City) och Elektrum (Kista Science City).

Profile image for Maria Sterner

Maria Sterner LecturerExhibitorOrganizer

Affärsansvarig
Vitalis

Johan Wester Moderator