Header image for Vitalis 2021
Profile image for Vad krävs det för att Sverige ska införa egenmonitorering på bred front?

Vad krävs det för att Sverige ska införa egenmonitorering på bred front? Passed

Wednesday November 24, 2021 15:05 - 15:30

Panelists: Inger Ros, Johnie Berntsson, Peter Peter Kjäll, Sara Riggare

Track: Mötesplats Egenmonitorering 24 nov

Panelsamtal - Hur skapar vi bättre förutsättningar när patienten själv får bestämma?
Panelen kompletteras med 2 deltagare från publikenLecturers

Profile image for Inger Ros

Inger Ros Panelist

Förbundsordförande
Riksförbundet HjärtLung

Förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, Sveriges näst största Patientorganisation. Drivs av personcentrerad vård och att nyckeln till ett bra liv trots kronisk sjukdom är ett partnerskap mellan vård och person, där det vilar ett ansvar på vården att ge redskapen, på individen att genom egenvård förbättra livsvillkoren.

Johnie Berntsson Panelist

Platform24

Profile image for Peter Peter Kjäll

Peter Peter Kjäll Panelist

Innovationschef - Digital Hälsa
RISE

.

Profile image for Sara Riggare

Sara Riggare Panelist

Patientforskare
Uppsala universitet

Sara kombinerar sin ingenjörsbakgrund med sina patienterfarenheter för att ge de som kommer efter henne den karta som hon inte hade.