Header image for Vitalis 2021
Profile image for Nära vård = nya tjänster. Hur kan digitaliseringen hjälpa till?

Nära vård = nya tjänster. Hur kan digitaliseringen hjälpa till? Passed

Tuesday May 18, 2021 14:20 - 15:20 1. Live

Lecturers: Johan Quist, Klara Palmberg Broryd
Moderator: Lisbeth Löpare Johansson
Panelists: Christina Sand, Fredrik Hasselberg, Kim Nilke Nordlund, Mattias Millbro

Track: Nära vård

Program

Välkomna!
Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR

Föreläsning: Förädla tjänster i komplexa system
Klara Palmberg Broryd, forskare och författare

Föreläsning: Samskapande tjänsteutveckling
Johan Quist, forskare vid Centrum för tjänsteforskning

Lärande exempel: Hurmårdu.nu
Christina Sand, enhetschef Ungdomsmottagningen Druvan, Region Värmland

Panelsamtal: Hur skapar vi användardrivna och behovsstyrda Nära vård-tjänster?
Mattias Millbro, ordförande Ung med MS
Kim Nilke Nordlund, generalsekreterare Unga Reumatiker
Fredrik Hasselberg, digitaliseringschef och programledare Nära vård, Gotland
Christina Sand, enhetschef Ungdomsmottagningen Druvan, Region Värmland
Johan Quist, forskare vid Centrum för tjänsteforskning
Klara Palmberg Broryd, forskare och författare

Sammanfattning och avslutning
Lisbeth Löpare Johansson

Language

Svenska

Topic

Vårdtjänster

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Johan Quist

Johan Quist Lecturer

Forskare
Centrum för tjänsteforskning

Docent i företagsekonomi och vice föreståndare vid Centrum för tjänsteforskning

Profile image for Klara Palmberg Broryd

Klara Palmberg Broryd Lecturer

PhD
Broryd industrier AB

Klara Palmberg Broryd är civilingenjör och forskare från Luleå tekniska universitet och teknologie doktor i komplexitet. Hon har under många år varit verksam som strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun och är författare till både "Att driva omställningen till Nära vård - Handbok om att hantera komplexa system" och i augusti 2021 kommer den nya boken "Komplexitet – enklare navigerat, bättre hanterat". Redan i sin avhandling 2009 skrev hon om att leda och driva utveckling i komplexitet och sedan dess arbetar hon med att utveckla teoretiska modeller om hur vi bäst jobbar i komplexa system och hur vi omsätter dessa i praktiken.

Profile image for Lisbeth Löpare Johansson

Lisbeth Löpare Johansson Moderator

Samordnare Nära vård
Sveriges Kommuner och Regioner

Samordnare för Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner sedan hösten 2019, kommer från en tjänst som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten, utbildad sjuksköterska och tidigare vice ordförande i Vårdförbundet. Brinner för personcentrerad vård.

Profile image for Christina Sand

Christina Sand Panelist

Enhetschef
Barn unga och familjehälsa, Region Värmland

Hur mår du.nu

Profile image for Fredrik Hasselberg

Fredrik Hasselberg Panelist

Digitaliseringschef och programledare Nära vård
Region Gotland

Engagerad förändringsledare som har glädjen att få driva verksamhetsutveckling genom digitala tjänster och förflyttningen till en god och nära vård på Gotland.

Profile image for Kim Nilke Nordlund

Kim Nilke Nordlund Panelist

Generalsekreterare
Unga Reumatiker

Generalsekreterare för Unga Reumatiker och spetspatient. Driver också "Ett sjukt friskt liv", en plattform för tankar, känslor, tips och pepp för dig som lever med kronisk sjukdom.

ungareumatiker.se /
ettsjuktfrisktliv.se

Profile image for Mattias Millbro

Mattias Millbro Panelist

Ordförande
Neuro Ung Med MS

Pappa, föreläsare, ingenjör och spetspatient. Har grundat https://ungmedms.com som växt till en innovativ decentraliserad patientförening.
Twitter: https://twitter.com/multipelskleros